27 August, 2011

Pastor Barry's BlogThis week we are adding several new people and families as members to our church, and I am so thankful and amazed at all God has done, and is doing.  We are a blessed church, and God is connecting quality people together for His plan to be accomplished at EVK.  But I believe there are many more people who will join us in the future.  There is a lot more for our church to do, more people who are to be won for the Lord.  We are here with a purpose, to tell all generations about God’s love for them.  We all have a big job to do in this city.  So lets continue to do our part as a church family, and we will see how God will change many more lives.
The great commission Jesus gave to the Church, (Matthew 28:18-20) was not only to focus on what we have, but to take what we have to the world.  The world is looking for what we have found through Christ Jesus – God’s peace, joy, satisfaction, purpose, love, strength, unity, freedom, wholeness, victory, grace – and the list goes on.  We need to tell them they how to find it in Jesus. 
The Lord is faithful, and has an amazing plan He will fulfill through our church.  Our best days are still ahead of us!  I challenge you to do your part in the Kingdom of God, find your place to help, give, and support the church however you can.  Church is God’s ‘plan A’ to reach people.  There is no greater joy than to serve in church, and as a result of us all working together, see people come into our family! 
We are on the right path, and God will continue to add the right people to us, for His glory.  I believe God has called us together to do something great!  Lets do it!

 ---------------------------------------------------------

Sel nädalal saavad mitmed uued inimesed ja pered meie koguduse liikmeteks ning ma olen väga tänulik imetledes, mida Jumal on teinud ja jätkuvalt teeb. Oleme õnnistatud kogudus, Jumal toob kokku kvaliteetseid inimesi, et saavutada Oma plaan EVK jaoks. Usun, et on rohkesti neid, kes meiega edaspidi liituvad. Nii palju on veel teha, palju on inimesi, keda võita Isandale. Oleme siin kindla eesmärgiga rääkida kõigile põlvkondadele Jumala armastusest. Meil on üks suur töö teha siin linnas. Nii et jätkame tegemast oma osa koguduse perena, et näha, kuidas Jumal muudab veel paljude elusid.
Suur misjonikäsk, mille Jeesus Kogudusele andis (Matteuse 28:18-20), ei keskendu ainult sellele, mis meil olemas on, vaid viia see, mis meil on, maailma. Maailm otsib seda, mille meie Kristuses Jeesuses leidnud oleme – Jumala rahu, rõõm, rahuldus, eesmärk, armastus, tugevus, üksmeel, vabadus, täielikkus, võit, arm – ja nimekiri jätkub. Peame rääkima neile, kuidas seda Jeesuses leida.
Isand on ustav ja Tal on hämmastav plaan, mille ta läbi meie koguduse täidab. Parimad päevad on veel ees! Esitan sulle väljakutse teha oma osa Jumala Kuningriigis, leia oma koht, kus aidata ja toeta kogudust, kuidas oskad. Kogudus on Jumala plaan A, et jõuda inimesteni. Pole suuremat rõõmu kui teenida koguduses ning näha koos töötamise tulemusena inimesi lisandumas meie perekonda!
Oleme õigel teel ja Jumal liidab meiega õigeid inimesi Oma auks. Usun, et Jumal on kutsunud tegema meid üheskoos midagi väga suurt!  Teeme ära! 

No comments:

Post a Comment