27 August, 2011

Pastor Barry's BlogThis week we are adding several new people and families as members to our church, and I am so thankful and amazed at all God has done, and is doing.  We are a blessed church, and God is connecting quality people together for His plan to be accomplished at EVK.  But I believe there are many more people who will join us in the future.  There is a lot more for our church to do, more people who are to be won for the Lord.  We are here with a purpose, to tell all generations about God’s love for them.  We all have a big job to do in this city.  So lets continue to do our part as a church family, and we will see how God will change many more lives.
The great commission Jesus gave to the Church, (Matthew 28:18-20) was not only to focus on what we have, but to take what we have to the world.  The world is looking for what we have found through Christ Jesus – God’s peace, joy, satisfaction, purpose, love, strength, unity, freedom, wholeness, victory, grace – and the list goes on.  We need to tell them they how to find it in Jesus. 
The Lord is faithful, and has an amazing plan He will fulfill through our church.  Our best days are still ahead of us!  I challenge you to do your part in the Kingdom of God, find your place to help, give, and support the church however you can.  Church is God’s ‘plan A’ to reach people.  There is no greater joy than to serve in church, and as a result of us all working together, see people come into our family! 
We are on the right path, and God will continue to add the right people to us, for His glory.  I believe God has called us together to do something great!  Lets do it!

 ---------------------------------------------------------

Sel nädalal saavad mitmed uued inimesed ja pered meie koguduse liikmeteks ning ma olen väga tänulik imetledes, mida Jumal on teinud ja jätkuvalt teeb. Oleme õnnistatud kogudus, Jumal toob kokku kvaliteetseid inimesi, et saavutada Oma plaan EVK jaoks. Usun, et on rohkesti neid, kes meiega edaspidi liituvad. Nii palju on veel teha, palju on inimesi, keda võita Isandale. Oleme siin kindla eesmärgiga rääkida kõigile põlvkondadele Jumala armastusest. Meil on üks suur töö teha siin linnas. Nii et jätkame tegemast oma osa koguduse perena, et näha, kuidas Jumal muudab veel paljude elusid.
Suur misjonikäsk, mille Jeesus Kogudusele andis (Matteuse 28:18-20), ei keskendu ainult sellele, mis meil olemas on, vaid viia see, mis meil on, maailma. Maailm otsib seda, mille meie Kristuses Jeesuses leidnud oleme – Jumala rahu, rõõm, rahuldus, eesmärk, armastus, tugevus, üksmeel, vabadus, täielikkus, võit, arm – ja nimekiri jätkub. Peame rääkima neile, kuidas seda Jeesuses leida.
Isand on ustav ja Tal on hämmastav plaan, mille ta läbi meie koguduse täidab. Parimad päevad on veel ees! Esitan sulle väljakutse teha oma osa Jumala Kuningriigis, leia oma koht, kus aidata ja toeta kogudust, kuidas oskad. Kogudus on Jumala plaan A, et jõuda inimesteni. Pole suuremat rõõmu kui teenida koguduses ning näha koos töötamise tulemusena inimesi lisandumas meie perekonda!
Oleme õigel teel ja Jumal liidab meiega õigeid inimesi Oma auks. Usun, et Jumal on kutsunud tegema meid üheskoos midagi väga suurt!  Teeme ära! 

04 August, 2011

Jesaja 43:19- Vaata, mina teen hoopis uut:
see juba tärkab, kas te ei märka?
  Ma teen kõrbessegi tee,
tühjale maale jõed.

Jumal armastab teha uusi asju! Uued asjad, uued ajad, uued algused – need kõik lisavad elule vürtsi! Uued asjad on lahedad ja aitavad meid kasvada kaugelt üle selle, kus me oleme.

Siin on meie uus koduleht, mille suhtes ma väga põnevil olen! Usun, et Jumal kasutab seda aitamaks paljusid leida Isandat ja kasvada usus. Üks meie peaeesmärke on anda inimestele läbi veebi teada Jumala kuningriigist. Tänapäeva tehnoloogia võimaldab pidada ühendust väga erinevatel viisidel ning meie soov on viia head sõnumid nii paljudeni kui võimalik.

Palun võta aega, et meie kodulehel ringi vaadata. Loodan, et sulle meeldib siin ja sa hakkad meid tihti külastama. Iganädalaste teenistuste ülekanded leiad podcastist, mille kaudu saad hõlpsalt kuulata Jumala Sõna oma telefonis või arvutis. Täiendame podcasti regulaarselt uute video- ja audiosalvestustega, samuti uuenevad minu mõtted. Lisaks on kättesaadavad abimaterjalid õpetuse juurde, et sa võiksid saada igast sõnumist maksimumi.

Meil on suur rõõm tuua oma veebileht sinuni värskemal ja põnevamal moel. Kui oled sellega tutvuda jõudnud, oleks mul väga hea meel teada saada, mida sa sellest arvad. Meie igatsus on pakkuda üht kohta, kus sind varustatakse Jumala Sõnaga praktiliselt ja elumuutvalt. Loodan, et sa lõikad sellest kodulehest suurimat võimalikku kasu.

Jumal õnnistagu sind!

Pastor Barry


-----------------------------------------------------


Isaiah 43:19- See, I am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I am making a new way in the wilderness and streams in the wastelands.

God loves to do new things! New things, new seasons, new beginnings - these are all things that add spice to life! New things are fun and help us to grow beyond where we are.

Well this is our new webpage, and I am very excited about it! I believe this will be a tool God will use to help many find the Lord and increase in their faith. One of our main goals for this site is to reach people for the kingdom of God. There are so many things we can do with todays technology to connect with people, and we want to use all we can to get the good news out to everyone we can.

Please take your time to browse through our site, and I hope this is a place you will visit often. We now have a podcast of our services each week, you can get the Word of God in your phone, or computer easily. We will continually update the vidoe and audio, as well as my thoughts on a regular basis. We will also have study help and material you can use to get more out of each message.

We are happy to bring this website to you in a fresh and more exciting way! Once you have had time to look at all we offer on this site, I would love to hear what you think. Our desire is to have a great place to provide you the Word of God in a practical and life-changing way! I hope you will take advantage of this site to its full potential.

God bless you!!!

Pastor Barry